top of page

Date info: 2 juillet 2018 - 2 juillet 2018

La journée communautaire du 30 juin 2018 a été un beau succès.

Beaucoup de propriétaires vacanciers et résidents étaient présents, ainsi que certains locataires.

Plus de 70 personnes étaient présentes dans la convivialité et l'amitié.

Plusieurs travaux ont été réalisés durant cette journée

* Nettoyage complet de l'entrée du domaine

* Placement des nouveaux drapeaux

* Ponçages et peintures des portes des 4 locaux communautaires.

* Nettoyages des toitures de 4 locaux communautaires.

* Ponçages et peintures des bancs du domaine.

* Peintures des barrières coté Ocre et Entrée du domaine.

* Élagages et nettoyages le long des rues.

* Nettoyages es zones communautaires dans chaque village.

* Marquages des trous dans les routes.

* Nettoyages des panneaux routiers.

Merci à tous pour votre participation.

Degemeenschapsdag van 30 juni 2018 was een groot succes.

Veel vakantie-eigenaren en bewoners waren aanwezig, evenals enkele huurders.

Meer dan 70 mensen waren in gezelligheid en vriendschap aanwezig.

Verschillende werken zijn tijdens deze dag gerealiseerd.

* Volledige reininging van de ingang van het domein.

* Plaatsing van nieuwe vlaggen.

* Schuren en schilderen van de deuren van 4 gemeenschapslokalen.

* Reiniging van de dakken van 4 gemeenschapslokalen.

* Schuren en schilderen van de zitbanken van het domein.

* Schilderijen van de slagbomen nabij Ocre Haut en aan de ingang van het domein.

* Snoeien en schonnmaken langs de straten.

* Opruiming van de gemeenschappelijke zones in elke dorp.

* Markeringen van de gaten in de wegen.

* Reiniging van de verkeersborden.

Bedankt aan iedereen voor uw deelname.

bottom of page